Конференции „Да виждаме по-добре“

eyehelthadv_1От 2006 година Професор Групчева е поканен лектор на ежегодните конферемнции в  Москва,  Русия и Варшава, Полша, които са по проблемите на оптичната корекция и  приложението  на контактни лещи. През последните 6 години тематиката варира от „пълна корекция на  зрението“ до „сухо око“, като половинчасовите лекции се приемат с огромен интерес от стотици офталмолози от Русия и Източна Европа. През 2013 година към традиционния списък се добавиха още две дестинации – Измир, Турция и Цюрих, Швейцария, където тематиката беше разширена до роля на клепачите за предната повърхност на окото и възможности на конфокалната микроскопия на живо. Аудиторията е очевидно е дала eyehelthadv_2много висока оценка, защото плана за 4-те конференции за 2014 година вече е готов.

Comments are closed.