Лечебни процедури

________ 4Малки лечебни процедури могат да се извършат в момента на прегледа. Това зависи от вида и характера на заболяването. Повечето от тези процедури имат характер на манипулации и се извършват с капкова упойка, за да бъдат безболезнени. Такива са отстраняване на чуждо тяло, почистване на епителни разраствания, сваляне на конци, поставяне и отстраняване на слъзни запушалки, инжекционно приложение на медикаменти и др.
Инжекциите в офталмологичната практика се предпочитат при тежко протичащи заболявания и след някои оперативни интервенции. Инжекциите могат да се разделят на:

-          субконюнктивални инжекции – лекарството се вкарва под лигавичната обвивка на окото, като се създава депо и се подава медикамент с висока концентрация;

-          перибулбарни инжекции – увеличава се проникването на медикамента през съдовете;

-          ретробулбарни инжекции – медикамента бързо достига зад окото.

Инжекциите в ядрото на окото се правят при стерилни условия ( в операционна).

Малки лечебни процедури могат да се извършат в момента на прегледа. Това зависи от вида и характера на заболяването. Повечето от тези процедури имат характер на манипулации и се извършват с капкова упойка, за да бъдат безболезнени. Такива са отстраняване на чуждо тяло, почистване на епителни разраствания, сваляне на конци, поставяне и отстраняване на слъзни запушалки, инжекционно приложение на медикаменти и др.

Инжекциите в офталмологичната практика се предпочитат при тежко протичащи заболявания и след някои оперативни интервенции. Инжекциите могат да се разделят на:

-          субконюнктивални инжекции – лекарството се вкарва под лигавичната обвивка на окото, като се създава депо и се подава медикамент с висока концентрация;

-          перибулбарни инжекции – увеличава се проникването на медикамента през съдовете;

-          ретробулбарни инжекции – медикамента бързо достига зад окото.

Инжекциите в ядрото на окото се правят при стерилни условия ( в операционна).