Екип

ЕКИП

team_christinaПроф. Групчева дмн, FEBO, FICO, FBCLA е завършила МУ-Варна през 1992 г, а от 1996г. е специалист по очни болести. Има множество специализации в Moorfields Eye Hospital, Лондон и Университета в Дънди, Великобритания. През 2000г след спечелване на стипендия на Морис и Филис Пайкъл, започва 3 годишна научна и клинична специализация по роговица в Университета в Окланд, Нова Зеландия. Заедно с позицията на старши асистент заема и клинична позиция в отделението по очни болести в националната болница в Окланд. През периода завършва докторска дисертация на тема „Микроструктурен анализ на роговицата в здраве и болест” въвеждайки уникалната за Нова Зеландия методика на конфокална микроскопия на живо. Докторската степен е присъдена през 2002 година с най-високи препоръки и наградата на ректора за най-добра дисертация на 2002 година. При завръщането си в България през 2003 г е назначена за зам.управител на СБОБАЛ-Варна, а малко след това за асистент в катедрата по „Неврохирургия, УНГ и очни болести”. През 2006 г е избрана за доцент към същата катедра. През 2009 година защитава докторат на тема: „Контактните лещи в България, Европа и света – проблеми и перспективи”, а от 2010г е избрана от ВАК за професор. От 2011 година Професор Групчева е ръководител на катедрата по „Очни болести и зррителни науки“.

Професор Групчева е с широки научно-практически интереси, които включват световно призната експертиза в областта на оптичната корекция и корекция с контактни лещи, „сухо око“ и неговото съвремено лечеение, консервативно и оперативно лечение на предна очна повърхност, микроструктурен анализ с  конфокална микроскопия, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и катаракта и др. Тя има над 120 публикации и участие в 14 мографии и учебници. В редакционната колегия е на 2 световно известни издания по офталмология. Ръководител е на множество проекти, четирима докторанти и 8 специализиращи. Има интереси за разработване на иновативни учебни програми за различни нива на обучение от студентско до следдипломна квалификация. Лектор е на множество организиации, между които и академията за очно здраве, базирана в Прага. За последните 10 години е изнесла над 80 лекции по покана, включително и в третия свят. От 1999 година е спечелила множество грантове, последният от които е на ФНИ за 2010г, използван за закупуване на първият в България ин виво конфокален микроскоп. От 2013 година Проф. Групчева е начело на комитета по образование в Европейския борд по офталмология.

По-важни публикации:

Grupcheva Cn, Laux Wt, Rupenthal Id, Mcghee J, Mcghee Cn, Green Cr. Improved corneal wound healing through modulation of gap junction communication using Connexin43- specific antisense oligodeoxynucleotides.Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Jan 12. [Epub ahead of print]

Efron N, Morgan Pb, Woods Ca; International Contact Lens Prescribing Survey  Consortium. Survey of contact lens prescribing to infants, children, and teenagers.Optom Vis Sci. 2011 Apr;88(4):461-8

Vincent Al, Markie Dm, De Karolyi B, Wheeldon Ce, Patel Dv, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. Exclusion of known corneal dystrophy genes in an autosomal dominant pedigree of a  unique anterior membrane corneal dystrophy.Mol Vis. 2009 Aug 26;15:1700-8.

Patel Dv, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. Imaging the microstructural abnormalities of meesmann corneal dystrophy by in vivo confocal microscopy. Cornea. 2005  Aug;24:669-73.

Thompson Am, Sachdev N, Wong T, Riley Af, Grupcheva Cn, Mcghee Cn.The Auckland Cataract Study: 2 year postoperative assessment of aspects of clinical, visual, corneal topographic and satisfaction outcomes. Br J Ophthalmol. 2004 Aug;88(8):1042-8.

2004 Muller A, Craig Jp, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. The effects of corneal parameters on the assessment of endothelial cell density in the elderly eye. Br J Ophthalmol. 2004 Mar;88:325-30.

Ku Jyf, Grupcheva Cn, Fisc Mj, Mcghee Cn. Keratoglobus and posterior subcapsular cataract – preoperative surgical considerations and in vivo microstructural analysis. J Cataract Refract Surg. 2004 Jan;30(1):237-42.

Grupcheva Cn We must enjoy in vivo confocal microscopy...(editorial) Clin Exp Ophthalmol 2003;31:371-373.

Vote Bj, Grupcheva Cn, Ormonde Se, Mcghee Cn In vivo confocal microstructural analysis and surgical management of Brown McLean syndrome, associated with spontaneous crystalline lens luxation. J Cataract Refract Surg 2003;29:614-18.

Grupcheva Cn, Craig Jp, Mcghee Cn. In vivo microstructural analysis of the cornea in Scheie’s syndrome. Cornea . 2003;22:76-9.

Ig Jp, Sherwin T, Grupcheva Cn, Mcghee Cnj. An evaluation of mucin balls associated with high Dk silicone-hydrogel contact lens wear. Advances in Experimental Medicine and Biology.

Grupcheva Cn, Ormonde Se, Mcghee Cn. In vivo confocal microscopy of the cornea in nephropathic cystinosis Arch Ophthalmol 2002;120:1742-5.

Grupcheva Cn, Riley Af, Malik Ty, Craig Jp, Mcghee Cn. Analysing small incision cataract surgery by Orbscan II fourth dimension pachymetry. J Cataract Refract Surg  2002;86:185-90.

Grupcheva Cn, Laux Fenton Wt, Green Cr, Mcghee Cn. In vivo and ex vivo in situ confocal analysis of a rat model demonstrating transient “epithelialization of the endothelium”. Clin Exp Ophthalmol. 2002;30:191-5.

Grupcheva Cn, Mcghee Cn. In vivo confocal microscopy of patients with amiodarone- induced keratopathy. Cornea. 2002;21:430.

Riley Af, Malik Ty, Grupcheva Cn, Fisk Mj, Craig Jp, Mcghee Cn. The Auckland cataract study: co-morbidity, surgical techniques, and clinical outcomes in a public hospital  service.Br J Ophthalmol. 2002;86:185-90.

Профеионални членства

Заема ръководни постове в множество офталмологични общества като  Международния съвет по офталмология – изпитен координатор, Европейския Борд по Офталмология – председател на комисията по образованието, представител на България и екзаминатор, Европейската асоциация по контактна корекция – член на борда, Съюза на очните лекари в България – член на борда и др.

Професионално кредо

Най-доброто решение за моите пациенти, най-трудното обучение за моите студенти...

Светът продължава зад хоризонта...

 

Д-р Яна Манолова ДМ

Професионално кредо: „Ако накарам още един човек да погледне с усмивка наyana света, значи съм му помогнала за възвърне своето зрение !

Образование: През 1997г. завършва висшето си образование като магистър по медицина в  Медицински университет- гр.Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“; През 2004г. придобива степен специалист по очни болести;

Професионално развитие: От 1998г. започва работа като лекар по очни болести в Специализираната болница по очни болести за активно лечние, гр.Варна; От 2007г. работи по договор със здравна каса в извънболнична помощ; Aсистент към катедрата по Очни болести от 2010г. Доктор по медицина от 2017 година.

Специализации:2007 год.: Специализация в областта на глаукомата в Университетска болница в Basel – Швейцария;

Публикации:IN VIVO LASER SCANNING CONFOCAL MICROSCOPY OF PTERYGIUM, Ivancheva V, TL Marinova, SS Peeva, YM Manolova, CN Grupcheva;

Групчева Хр., С.Пеева, Я.Манолова, Мултицентрично клинично проучване в България на Purevision2HD: Мит ли е идеята за висока резолюция в контактологията - Български офталмологичен преглед 2012 брой 1 стр. 34-40;

Peeva SS, DI Grupchev, YM Manolova, CN Grupcheva; In vivo confocal microscopy-microstructural analysis into clinical practice; Taflotan sine и реакцията на очната повърхност

Членство:

Български Лекарски Съюз
Съюза на Българските Офталмолози
Съюз на Североизточното Дружество по Офталмология
Съюза на Българските Контактолози;

Към пациентите:
Вярвайте в себе си и в способностите си да преодолявате различни предизвикателства!

 

Цветелина Михова  е администратор с над 20 годишен опит висше икономическо образование от Икономически университет – Варна. Тя е квалифициран оптик и преподавател по оптика в МУ - Варна. Владее английски и руски език и има дългогодишен организационен опит и административни умения. Тя е главен координатор и консултант, който ще се погрижи за организацията на Вашите прегледи, консултaции и процедури.

 

team_dimiturд-р Димитър Групчев е специализант по очни болести, асистент по специалността "медицински оптик" и управител на бизнеса. Има квалификация по естетична очна хирургия. Благодарение на обучението си в различни заводи и лаборатории за рамки и лещи ще Ви даде компетентен съвет за да решите оптичния проблем и да задоволите естетическите си потребности.  Владее английски, френски и руски език.

 

team