История

historyИСТОРИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ЗРЕНИЕ ПРОФЕСОР ГРУПЧЕВА

 

 

Ние вярваме в потомствената офталмология, която е част от семейната история на фамилия Групчеви.

Д-р Димитър Групчев (1938-2001) е един от първите асистенти на МУ –Варна, като през по-голямата част от офталмологичната си кариера е работил в екипа на Професор Hикола Константинов. Основното хоби на д-р Димитър Групчев е фотографията, благодарение на което той създава първата лаборатория за фотографска диагностика и флуоресцеинова ангиография в Североизточна България. Като наследници на тази традиция, днес ние разполагаме с най-модерна фотографска техника с която не само демонстрираме на всеки пациент, какъв е проблема, но имаме възможност за проследяване и консултация на особени случаи с водещи специалисти от целия свят. Д-р Д. Групчев е един от водещите хирурзи занимаващи се с лазерно лечение на ретината през последните 30 години на миналия век и учител на много от сега действащите лекари и офталмолози.

Д-р Иван Групчев (1962-2006) беше прекрасен лекар с множество таланти, и особен интерес към заболяванията на ретината и тяхното лечение със съвременни лазерни методики. Безкрайната му любов към офталмологията го отведе на летящата болница ОРБИС, където той дари времето и уменията си за решаване на проблемите на офталмологичната помощ в третия свят. По време на 18 месечния си престой в Нова Зеландия д-р И.Групчев се занимава с лечение на местното население Маори и островитяни от южния пасифик, страдащо от усложнения на диабет. Той е идеолог и активен участник в създадения от нас първоначален център за зрение през 2004 година.

Професор Христина Групчева е настоящия ръководител и основен консултант на центъра, но и тя има своя дълъг професионален път. С интерес към офламологията от 1987 година и активно участие в кръжока по очни болести, Хр. Групчева е свидетел на множество революционни събития в офталмологията. Тя има уникалния житейски шанс да учваства в роговична трансплантация във времето когато тази операция исисква 10 дневно болнично лечение на легло, а днес да извършва такава, като позволява болния да бъде активен още на следващия ден. Активната и научна кариера започва от Нова Зеландия, където тя въвежда конфокалната микроскопия като научно-изследователска и клинична методика. Днес, 10 години по-късно тази методика е пренесена и у нас благодарение на Фонд Научни Изследвания. Освен в силата на скалпела, Хр. Групчева вярва и в силата на перото, защото няма по-важен механизъм за намиране на решение на един проблем от информацията...

Прогресът е в ръцете на младите. Фамилия Групчеви е обучила поколения лекари и офталмолози,вярвайки че всеки от тях носи частица Групчеви... Вярата в бъдещето е, че наследникът Димитър Групчев, студент по медицина, ще продължи семейната традиция...