Бразилия – екзотика и познание

brasil1Професор Групчева има голям успех като лектор в Бразилия. Тя беше поканена през Септември 2012 и Май 2013 на двата най-големи офталмологични форума в Латинска Америка провеждани в Сао Паоло. Най-голям интерес  предизвика нейната лекция върху спортно зрение, което е акцент в научната и дейност в последните години. Освен протекцията от механична травма и ултравиолетови увреждания, спортната активност изисква можество специални корекционни и протективни мерки. Независимо, че филтровите контактни лещи за спорт претърпяха неуспех, при изборът на контактни лещи трябва да се вземат предвид особеностите на спортната активност. Пример са водните спортове където е задължително да се използват еднократни лещи с цел да се избегне замърсяване и инфекция. За високопланинските спортове трябва да се подбират лещи с висока пропускливост за кислород. За спортовете с непрекъснати очни движения трябва да се акцентира върху стабилизацията, особено ако лещите са торични. Протекцията от УВ лъчи е препоръчителна за спортове на открито.brasil2

Лекцията и изложените данни от множество наблюдения и проучвания предизвикаха толкова голям интерес, че през юли 2013 Професор Групчева е поканена да говори по същата тема в Йоханесбург, Южна Африка.

Comments are closed.