Консултации за хирургическо лечение

________ 5Хирургическото лечение е един от най-ефикасните методи които ползва офталмологията. Операциите могат да бъдат извън очни – клепачи, конюнктива, повърхностна роговица, очни мускули и орбита и вътреочни – при които се влиза в очната ябълка – операция за перде (катаракта), операция за понижване на вътреочното налягане при глаукома, операция за ретината и стъкловидното тяло – витректомия и др.

Ако се налага оперативно лечение пациентът трябва да има възможност да дискутира лечението с хирурга и да получи отговор на важни въпроси:

  1. Оперативното лечение най-добрия вариант ли е?
  2. Какви са вариантите за предлаганото оперативно лечение?
  3. Какви са възможните усложнения?
  4. Как протича стандартния постоперативен период и с какви ограничения?
  5. Колко бързо се очаква възстановяването?
  6. Какъв режим трябва да се спазва?
  7. Какви лекарства трябва да се употребяват преди и след операцията?
  8. Налагат ли се други хирургически процедури?
  9. Има ли нужда от някаква корекция с очила след операцията?

Решението за оперативна интервенция е индивидуално и зависи от множество фактори, основно касаещи личния живот на всеки човек. Повечето оперативни интервенции могат да бъдат планирани (изключение правят остро настъпилите процеси и травматизма).