Прегледи за изписване на оптична корекция

________ 2Оптичната корекция може да бъде осъществена с очила или с контактни лещи. За целта трябва да бъде определена грешката в рефракцията (късогледство или далекогледство, и/или астигматизъм). Прегледът включва компютърно определяне на грешката, като при деца и при някои млади индивиди това става с временно изключване на мускула на акомодацията (с капки които разширяват и зениците).  Освен точно определяне на корекцията прегледът задължително включва и останалите елементи на очен преглед , а именно:

Очният преглед за изписване на очила  при деца включва:

- определяне и оценка на зрителната острота за далеч(ако детето позволява);

 - оглед на позицията на клепачите, проследяващите движения и позицията на двете очи в различни посоки на погледа;

- прозрачност на очните среди – нормален симетричен червен рефлекс;

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата).

При установяване на проблем детето се насочва за допълнителни изследвания, някои от които може да изискват пълна упойка (обща анестезия).

 

Очният преглед за изписване на очила  при възрастни включва:

- определяне на зрителната острота за далеч без и с корекция;

- определяне на зрителната острота за близо без и с корекция;

- обсъждане на зрителните нужди и препоръчване на оптималната за конкретния случай корекция с очила и/или контактни лещи;

- позиция на клепачите и успоредност на очните ябълки при поглед в различни посоки;

- биомикроскопия – оглед на очните структури със специален микроскоп;

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата);

- измерване на очното налягане.

При установяване на проблем пациентът се насочва за допълнителни изследвания.