Хирургически решения

Хирургически решения

Oпераците на очите (очна хирургия)  се извършва на окото или неговите придатъци от очен лекар с хирургическа подготовка. Окото е делицатен орган и изисква изключително внимание преди , по време и след хирургична интервенция . Очният хирург е отговорен за избор на подходяща хирургична процедура за пациента , и за предприемането на необходимите мерки за безопасност . Има различни хирургически процедури , повечето от които са единственото възможно решение на проблема. Някои заболявания като катаракта , отлепване на ретината , травми , проблеми с позицията на клепачите , кривогледство нямат лечение с лекарства. Когато има консервно лечение, обичайно първо се предпочита то – лечение с капки, унгвенти или други лекарства.

 
Най-често извъшваната  хирургична процедура в офталмологията , и най-често се извършваната хирургическа интервенция вообще е операция на катаракта - факоемулсификация . Тя обикновено се извършва с помощта на ултразвук , но от скоро се използва и фемтосекунден лазер. Този вид хирургия заменя естествената, помътнена леща с изкуствен имплант възстановяващ оптичната сила на окото. Има различни импланти и няма единствено решение за всеки конкретен случай. Пациентът и хирурга трябва да се обсъдят възможностите и очакванията за да се  намери най-доброто  решение и да се избере подходящия имплант.

 
A patient undergoes an eye operationДруги хирургични процедури са пластичните реконструкция на очната повърхност и клепачите.  Тези процедури се отличават с голямо разнообразие на техники и отново изборът трябва да бъде направен от опитен  хирург с активното разбиране от страна на пациента и / или неговите близки.  Към тази група процедури се включва роговичната трансплантация и трансплантацията на амниотична мембрана. И в двата случая се използва донорска тъкан от друг човек. Тъканите се събират и доставят от специални банки, където се извършва контрол на качеството и се извършват  различни тестове за инфекции и заболявания.  Пациентите трябва да осъзнаят, че роговичната трансплантация , е рискована процедура с възможност за отхвърляне във всеки един момент от живота на реципиента. Поради това решението трябва да бъде взето с всички съображения относно възможностите, при адекватна преценка на ползите и риска. Едно евентуално решение при някои случаи би било трансплантация на амниотична мембрана или лимбалния стволови клетки.

 
Една оперативна интервенция носеща много предизвикателства е оперативното лечение на глаукома . Повечето методики не са технически сложни, но поради създаване на канал за подобряване на отока в екстраокуларните тъкани, носи постоянен риск от инфекция. Това определя и нуждата от щателна пред- и постоперативна профилактика, която се налага и през целия живот на пациента.

Когато се вземе решение за оперативно лечение, пациентът трябва да :

1 . Разбере целта на операцията - превенция на по-нататъшно увреждане или възстановяване на функциите/зрението .
2 . Възможните усложнения и риска за тях.
3 . Да следва всички препоръки дадени от хирурга и неговия екип преди и след процедурата.

Доверието в хирурга и неговия екип, както и диалога с тях е важна предпоставка за успеха на хирургическата интервенция!